Noter Onaylı Tercüme

Genellikle resmi evraklar için noter onaylı tercüme yapılmaktadır. Örneğin, mahkemeler, konsolosluk ve diğer devlet makamları çeviri dökümanlarının da resmi niteliği sahip olması gerektiğinden bu nitelik noter onaylı yeminli tercümeye ihtiyaç duyularak yapılır.

Noter onaylı tercümeler tercümanlar tarafından yemin zaptı tutularak noterde tasdik ettirilir. Yapılan yeminli tercümede tercümanın kaşesi ve imzası olmak zorundadır. Yaptırdığınız yeminli tercüme belgenin noter yeminli tercümesi olabilmesi için yaptırdığınız büronun anlaşmalı olduğu noterlerde yapılması zorundadır.

Noter onayı her belgeye yapılmaz. Bazı makamlar noter onaylı yeminli tercüme isterken, bazı makamlarsa yeminli tercümeyi yeterli görmektedir. Tercümesini yaptıracağınız belgenin noter onaylı olup olmaması gerektiğini vereceğiniz makama sorup öğrenebilirsiniz.

Noter onaylı yeminli tercüme bürosu hizmeti veren Saygıner tercüme bürosunda tüm dillerde tercüme yaptırabilirsiniz.