Ceza Hukuku Avukatı

Suç olarak tanımlanmış olan davranışlar ortaya çıktığında toplumsal barışı tehdit etmektedir. Ceza hukuku; suçları tanımlayan, suç için öngörülmüş yaptırımları ve bu yaptırımların nasıl uygulanması gerektiğini gösteren hukuk dalıdır. Ceza hukukunun ceza verme gibi bir işlevi bulunmaktadır. Ayrıca ceza hukuku; koruyucu işlevi gereği de suçlu kişilerin cezalandırılmasını sağladığı için diğer kişilerinde suç işlemesini engellemektedir. Ceza hukuku; suçları ve yaptırımları gösteren maddi ceza hukukunu ve suçların ortaya çıkması ile suç faillerinin yargılanması ve yaptırımların uygulanması ile ilgili konuları içermekte olan şekli ceza hukukunu içermektedir.

Ceza normları iki unsurdan oluşmaktadır: Emir ve yaptırımdır. Ceza hukuku kapsamında yer alan kanunilik ilkesine göre; yasada açıkça gösterilmeyen bir olay suç oluşturmamakta ve bir suç için ancak yasalarda belirlenmiş olan ceza uygulanabilmektedir. Bu ilkenin sonuçları ise şu şekildedir: Örf ve adet kuralları ile suç ve ceza yaratılamamakta, ceza hukukunda kıyaslama yasaktır, ceza yasaları açık ve belirli bir şekilde olmalıdır, yasalar geriye yürütülemez.

Ceza davalarında ceza hukuku avukatlarına ihtiyaç oldukça büyüktür. Bu sebeple de Bursa Avukat Elif Çavuşoğlu gibi kaliteli bir avukattan destek alabilirsiniz.