Kategori: <span>Asansör</span>

Makaslı yük platformu sistemleri, farklı kullanım olanaklarına sahiptir. Lojistik ve endüstriyel sektörlerde üst düzey ürün faydaları olan sistemler olarak kendilerini gösterirler. Makaslı yük platformları, araçlara, duvara ya da katlar arasındaki…

Asansör Bilgi Firmalar Genel Hizmet Sektörü Teknoloji

Araç sayıları gün geçtikçe nüfusun artışıyla birlikte hızlı bir şekilde artmaya başlamıştır. Doğal olarak bu durum beraberinde otopark sorunlarını doğurmuştur. Buna çözüm olarak binaların bodrum katları ve üstleri otopark olarak…

Asansör Bilgi Firmalar

Asansörler, çeşitlerine göre insan ya da yük malzemelerini yüksek katlı binalar arasında taşınmasını sağlayan sistematik yapılardır. Asansör çeşitleri sırası ile şu şekildedir: yük asansörü, araç asansörü, engelli asansörü, insan asansörü,…

Asansör Bilgi Firmalar Genel

Otopark sorunları metropol şehirler başta olmak üzere hızlı bir şekilde artış göstermektedir.  Genellikle bu sorunlar çok katlı ve araç asansörü olan otoparklar sayesinde çözüm sağlanmaktadır. Araç asansörleri elektrik  ve hidrolik…

Asansör Bilgi Firmalar